Om…

Av Fondan, 2017-12-31 16:34


En artikel om Landsjöns FVOF och iFiske publicerad i Sveriges fiskevattenägareförbunds tidning ”Våra Fiskevatten” nr 3, 2017.

Klicka här för att läsa artikeln

















.

.
Ålafiske, förvaltning av ett kulturarv...
.

Efter en vattendom daterad 3 juni 1918 byggdes en fördämning vid Edeskvarna och ett kraftverk nere vid Vättern för produktion av elektricitet.

Fördämningen av det gamla strömfåran omöjliggjorde för ålen att fritt vandra till och från Landsjön och några år senare påbörjades stödutsättning i sjön. Uppgiften att detta startade 1937 kommer från Länsstyrelsen och om det började tidigare framgår inte men det var väldigt vanligt på den tiden att man med dessa åtgärder kompenserade utebliven naturlig fiskvandring ism bygge av kraftverksdammar.

Från och med 1937 och under 61 år fram till 1998 har sedan förstärkning/utsättning av Ål skett vid 23 tillfällen (innebär i snitt var 2,6:e år!) vilket bidragit till fortsatt god tillgång på Ål i Landsjön.

Miljön i Landsjön verkar vara synnerligen väl lämpad för ålen och sjön besöks varje år av ett stort antal sportfiskare från hela landet. I rapporter och artiklar kan konstateras att Landsjön idag står för den absoluta majoriteten av all sportfiskad stor Ål i landet och är bland de sista vattendragen i Sverige där det fortfarande är tillåtet att rikta sportfiske efter just denna art. Vilket syns tydligt på alla blinkande pannlampor utefter strandkanterna under sommarnätterna…!

Tyvärr har det inte skett någon utsättning av Ål i Landsjön de senaste 20 åren och med tanke på fiskens livsutveckling i sötvatten och att arten inte kan fortplanta sig någon annanstans än i Sargassohavet går snart denna unika möjlighet i graven. Var därför rädd om de sista stora ålarna i sjön och sätt tillbaka dessa försiktigt !!
.
Lite historia:
Edeskvarna Hanefors Brygga – Elektrifieringen

.

.

Provfiske...

Provfiske genomfört i Landsjön av Länsstyrelsen och FVO 2004 och 2010 visade på en kraftig ökning av vitfisk (mört), både till antal och viktmässigt samtidigt som abborren minskar. Det är därför viktigt att slå vakt om rovfisken i sjön för att undvika obalans! Men provfiske kostar pengar och inget har gjorts sedan 2010.

Lämna ett svar